Webové portály a informačné systémy

Užívateľsky prívetivé, rýchle, moderné a bezpečné administračné prostredie. Ušetrí vám čas i peniaze.

Vyskúšajte naše produkty
Vyskúšajte naše produkty

Prispôsobí sa rozlíšeniu vášho zariadenia

Systém správy aplikácie je navrhnutý tak aby sa s ním dalo pohodlne pracovať na obrazovkách rôznych veľkostí.

Vyskúšajte
Vyskúšajte

Lepšie SEO oproti konkurencii

Naše web aplikácie sú v optimalizácii pre vyhľadávače o niekoľko desiatok bodov lepšie ako väčšina konkurenčných riešení.

Zistite prečo
Zistite prečo

Požiadavky na server pre prevádzku systému Webino

Chcete si web aplikácie od nás prevádzkovať svojpomocne? V nasledovnej tabuľke sú uvedené požiadavky, ktoré musí váš web server spĺňať, pre pezproblémový chod systému.

Zverte prevádzku web aplikácie nám a nerobte si starosti. Navyše získate pravidelné aktualizácie a iné výhody.

* vzťahuje sa na aktualizácie súvisiace so zabezpečením prevádzky web aplikácie

Tento dokument obsahuje požiadavky na minimálnu konfiguráciu počítačovej zostavy pre prevádzku dodanej web aplikácie. Náročnosť na server a odporúčaná konfigurácia sa odvíja od zložitosti web aplikácie, v takomto prípade nenesieme žiadne záruky za správnu funkčnosť systému.


Nasledujúce tabuľky obsahujú súhrn potrebných verzií programov pre prevádzku web aplikácie:

NázovVerzia
Linux OS -
Apache HTTP server 2.4.9
Apache modules + mpm_event, deflate, headers, mime, negotiation, php5, rewrite, suexec
Apache modules (VirtualHost) + alias, env, headers, include, mime, setenvif, ssl1
MySQL pdo_mysql 5.7.27
PHP mod_php5 7.1.32
SMTP mail server -

Čísla verzií sú uvedené v major.minor.patch formáte. Odporúčame aby boli potrebné programy aktualizované na najnovšiu patch verziu.
1 Voliteľný modul pre SSL certifikát.

Dôležité nastavenia PHP prostredia

NázovHodnota
bcmath enabled
allow_url_fopen On
display_errors Off
display_startup_errors Off
enable_post_data_reading On
exit_on_timeout Off
expose_php Off
file_uploads On
implicit_flush Off
max_execution_time 1000 1
max_input_time 1000 1
memory_limit 512M 1
open_basedir no value
post_max_size 200M 1
realpath_cache_size 100K 1
realpath_cache_ttl 600 1
sql.safe_mode Off
upload_max_filesize 200M 1
ctype enabled
curl enabled
date enabled
date.timezone Europe/Bratislava
DOM/XML enabled
fileinfo enabled
filter enabled
ftp enabled
gd 2.1.0 ( FreeType, GIF, JPEG, PNG, WBMP, XBM )
gettext enabled
hash enabled (all available engines )
iconv enabled
imagick 3.1.2 (all supported formats)
imap 2007e (SSL, Kerberos)
intl 3.0.0
json 1.2.1
libxml active
mbstring enabled
mcrypt 3.5.8 (all supported ciphers & modes)
mhash enabled
mysql enabled
mysql.allow_persistent On
mysqli enabled
mysqli.allow_persistent On
openssl enabled
pcre enabled
PDO mysql, sqlite3
Phar 2.0.2
Reflection enabled
session enabled
session.auto_start Off
session.save_handler files
session.use_cookies On
session.use_only_cookies On
session.use_trans_sid 0
SimpleXML enabled
soap enabled (server & client)
sockets enabled
SPL enabled
wddx enabled
XCache 3.1.0 (cacher opcode & variable)
xml active
xmlreader enabled
Xmlwriter enabled
Zip enabled
Zlib enabled

Platné od 1.9.2019

1 Podľa nárokov web aplikácie môžu byť požadované vyššie nastavenia.

Vyhradzujeme si právo upraviť tieto požiadavky na prevádzku systému Webino™,
a to najmä v prípade aktualizácie a doplnenia novej funkcionality do web aplikácie.

Máte záujem o bližšie informácie? Radi odpovieme na vaše otázky.
Kontaktujte nás na e-mail, telefonicky alebo vyplnením formulára na našich stránkach.

Kontaktujte nás +421 918 641 804